| kontakt | mapa weba |

 
 
 

Početna >> Stručni skupovi - izlaganja

 

          Stručni skupovi - izlaganja
  


8. veljače 2013. godine

Nacionalna radionica Norme – velike prednosti za male poduzetnikeHrvatski zavod za norme (HZN) u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta (MINPO), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) i Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) organizirao je 8. veljače, 2013. godine radionicu Norme – velike prednosti za male poduzetnike.

Radionicu su otvorili i skup pozdravili ravnatelj HZN-a gospodin Miran Škerl, gospođa Zdenka Lončar, pomoćnica ministra Ministarstva poduzetništva i obrta i gospođa Anny Brusić, direktorica Udruge malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Na radionici je sudjelovalo preko 50 predstavnika malih i srednjih poduzeća koji su imali priliku upoznati se s prednostima normizacije i naučiti kako normama i sudjelovanjem u nacionalnoj i europskoj normizaciji mogu unaprijediti svoje poslovanje.

Predavači, čije prezentacije su niže prikazane, bili su:
Ingrid Soetaert, Središnja uprava CEN/CENELEC-a (CCMC)
Nenad Nikolić, Hrvatski zavod za norme (HZN)
Luka Fukat, Polirol d.o.o
Ivan Jagnjić i Goran Dolenec, Klimaoprema d.d.
Ivan Dumenčić Petrel tehnologija, d.o.o
Bruno Radojica, Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO)

Izlaganja:   SMEST Izlaganja     SMEST HZN Slike    17. prosinca 2012. godine

Sastanak tehničkoga pododbora


CEN/TC 256/SC 1 Railway applications / InfrastructureU prostorijama HZN-a 12. listopada 2012. godine održan je 42. redoviti sastanak tehničkoga pododbora CEN/TC-a 256/SC 1 Railway applications / Infrastructure.
Sastanak su otvorili i skup pozdravili gospodin Vedran Kružić, pomoćnik ministra za gospodarstvo i v. d. ravnatelja HZN-a gospodin Miran Škerl.
Na početku radnoga dijela sastanka prisutne je pozdravio i gospodin Nenad Nikolić, voditelj poslova normizacije u HZN-u.

Sastanku je prisustvovalo devetnaest delegata iz osam različitih zemalja:
NEN (Nizozemska), IPQ (Portugal), BSI (Ujedinjeno Kraljevstvo), AFNOR (Francuska), SIS (Švedska), DIN (Njemačka), SNV (Švicarska) i AENOR (Španjolska).
Sastanku u Zagrebu prisustvovao je i CEN-ov savjetnik gospodin Robrecht Delmé.
Uloga je gospodina Delméa da prati razvoj usklađene norme te da na vrijeme reagira ako primijeti da razvoj usklađene norme ne ide prema ostvarenju temeljnih zahtjeva Direktive (2008/57/EC).
CEN-ov savjetnik odlučuje na koje će bitne sastanke ići kako bi ostvario svoj zadatak.
Gospodin R. Delmé jedan je od samo četiri CEN-ova savjetnika za Direktivu o interoperabilnosti, a ostala tri su gospoda W. Breitling, J. R. Snell i J.-C. Tourrade.
Dakle samo su četiri CEN-ova savjetnika zadužena za CEN-ove, CENELEC-ove i ETSI-jeve usklađene norme koje podržavaju Direktivu o interoperabilnosti.
CEN-ove savjetnike bira izborno tijelo (Selection panel) uz preporuku Europske komisije, a izvještaj o svojemu radu podnose glavnomu direktoru CEN-a i CENELEC-a, gospođi Eleni Santiago Cid.

Glavna tema redovitoga sastanka su, kao i obično, bili izvještaji po radnim skupinama o trenutačnome stanju projekata na kojima se radi u tim radnim skupinama.

Tehnički pododbor CEN/TC 256/SC 1 trenutačno ima dvanaest radnih skupina, a na sastanku su bili prisutni predstavnici njih osam.

Od ukupno 66 norma koje su trenutačno u razvoju u okviru tehničkog pododbora CEN/TC 256/SC 1, 28 je norma u razvoju po radnim skupinama, a od toga je 19 novih norma, a u reviziji ih je 9.

Tijekom čitanja pojedinih izvještaja po radnim skupinama Gospodin Delmé više je puta reagirao i tražio objašnjenja, tj. izmjene u tekstu, za neke nejasne detalje u projektima za izradu usklađenih norma.
Uz dogovorene izmjene u pojedinim izvještajima prihvaćeni su svi izvještaji radnih skupina.
Gospodin Delmé obavijestio je prisutne o aktivnostima u Europskoj agenciji za željeznicu, tj. o novostima povezanim s interoperabilnošću i mandatom M/486 Programming in the field of Urban Rail.

Tehnički pododbor CEN/TC 256/SC 1 na ovome je sastanku donio dosta odluka, a posljednja je odluka bila odluka br. 48/2012 o zahvalnosti HZN-u na gostoprimstvu i organizaciji ovoga sastanka koju su svi prisutni s oduševljenjem i aplauzom jednoglasno odobrili.

Dogovoreno je da se idući sastanak tehničkog pododbora CEN/TC 256/SC 1 održi 2013-03-27 u Bruxellesu.

Izlaganja:   Eduardo Correia     Fredéric Coudert     Francisco de Melo Parente     Sabina Seražin Korper    

18. srpnja 2012. godine

Končar – Institut za elektrotehniku d.d. i Hrvatski zavod za norme organizirali seminar


"Primjena normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju uređaja i opreme"Seminar je održan u KONČAR – Institutu za elektrotehniku. Prikazana je organizacijska struktura te rezultati međunarodne, europske i hrvatske normizacije iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) kao i načini primjene normi tijekom projektiranja i razvoja uređaja i opreme. Objašnjene su metode smanjenja emisije smetnji uređaja i opreme i postupci zaštite od utjecaja smetnji. Sudionici su upoznati s metodama ispitivanja koje zahtijevaju norme iz područja elektromagnetske kompatibilnosti sukladno Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC).

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti implementirana je u hrvatsko zakonodavstvo kroz Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11). Pravilnik se primjenjuje na veliko područje električne i elektroničke opreme uključujući uređaje, sustave i nepokretne instalacije. Udovoljavanje bitnim zahtjevima iz navedene direktive ostvaruje se primjenom usklađenih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti. To je jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen da bi se uređaji, sustavi i nepokretne instalacije mogle staviti na tržište i/ili pustiti u rad na teritoriju Republike Hrvatske.

Na seminaru je bilo dvadesetak polaznika iz organizacija koje se bave projektiranjem, proizvodnjom te mjerenjem električnih i elektroničkih uređaja: Supra net d.o.o., ALTPRO, INTEL TEH d.o.o., RIZ-LABORATORIJ d.o.o., Doron Net d.o.o., EXOR d.o.o., ART-PRINT STUDIO, Telegra d.o., KLIMAOPREMA, KONČAR – Institut za elektrotehniku.

Predavači na seminaru su bili Saša Gros, dipl.ing. i Vedran Momčilović, dipl.ing. iz KONČAR – Instituta za elektrotehniku te mr.sc. Branko Burazer iz HZN-a.

Nakon teoretskog dijela sudionici su razgledali Laboratorij za EMC sigurnost, KONČAR – Instituta za elektrotehniku d.d gdje su se upoznali s cijelim spektrom aktivnosti laboratorija te prisustvovali demonstraciji nekih metoda ispitivanja koje su spomenute na teoretskom dijelu seminara.

Izlaganja:   Branko Burazer     Saša Gros     Saša Gros     Saša Gros     Vedran Momčilović    

22. veljače 2011. godine

HZN i FER zajednički organizirali predavanje


"Javne pokretne mreže u službi inteligentnih prometnih sustava"Hrvatski zavod za norme (HZN) u suradnji sa Zavodom za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, organizirao je 22. veljače 2011 predavanje Javne pokretne mreže u službi inteligentnih prometnih sustava.

Predavač je bio mr. sc. Boris Drilo - direktor za ICT (Informacijska i komunikacijska tehnologija) rješenja u industriji i javnom sektoru tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

Predavanje, održano u HZN-u, bilo je namijenjeno pojedincima i tvrtkama koji su izravno ili neizravno uključeni ili zainteresirani za razvoj i primjenu inteligentnih prometnih sustava.

Svrha je predavanja upoznavanje sa širom perspektivom i ulogom ICT tehnologije te specifičnim iskustvima tvrtke Ericsson Nikola Tesla u kreiranju cjelovitih inteligentnih rješenja, koja izravno utječu na veću sigurnost, protočnost i kvalitetu modernih prometnih sustava.

Predavanju su prisustvovali predstavnici brojnih organizacija i ustanova među kojima su VIPnet d.o.o., Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatske autoceste, Telegra d.o.o., Telematika d.o.o., Odašiljači i veze, Fakultet elektrotehnike i računarstva te HŽ Infrastruktura.


Izlaganja:   Boris Drilo     Branko Burazer     Tea Havranek

19. siječnja 2011. godine

CROLAB, HGK i HZN zajednički organizirali


"Rasprava o hrvatskome strukovnom nazivlju"

Udruga hrvatskih laboratorija - CROLAB, Hrvatska gospodarska komora - HGK i Hrvatski zavod za norme - HZN zajednički su u prostorijama HGK-a 19. siječnja 2011. godine organizirali raspravu o hrvatskome strukovnom nazivlju. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski jezik postat će ravnopravan s jezicima u službenim dokumentima EU-a. Stoga je velika odgovornost kako bi se svi stručni dokumenti službenog karaktera primjereno preveli s engleskog jezika na hrvatski i obrnuto.

Organizaciju je skupa preuzela prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanović, a predavači na skupu su bili:

1. dr. sc. Lidija Varga Defterdarović "Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja - KENA" (projekt STRUNA u kemiji)

2. dr. sc. Marija Kaštelan Macan, prof. emmer "Hrvatsko laboratorijsko nazivlje"

3. Mirko Vuković dipl. ing. el. ( HZN) "Temeljni međunarodni rječnici iz područja normizacije i mjeriteljstva (VIM, VIML, ISO upute 2, ISO 17000 i td.) i problemi njihova prevođenja na hrvatski"

4. mr. sc. Snježana Zima, Ljerka Flegar, dipl. ing. ( HZN): "Hrvatska normizacija i tehnička terminologija"
Izlaganja:fotografije snimio Marko Stefanović

Ravnatelj HZN-a Mirko Vuković

Snježana Zima, doajen hrvatske normizacije

Ljerka Flegar, voditeljica Odsjeka za tehničku pripremu norma u HZN-u
Temeljni međunarodni rječnici iz područja normizacije i mjeriteljstva Hrvatska normizacija i tehnička terminologija Hrvatska normizacija i tehnička terminologija (Rezultati)
.PDF 800kb Mirko Vuković .PDF 4Mb Snježana Zima .PDF 180kb Ljerka Flegar


8. prosinca 2010. godine


"Akreditacija laboratorija za nerazorna ispitivanja"

Na okruglom stolu pod nazivom Akreditacija laboratorija za nerazorna ispitivanja, održanom 8. prosinca 2010. godine u organizaciji Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja, predavanje na temu Odnos norma i tehničkih propisa održao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme, g. Mirko Vuković dipl. ing. el.

Izlaganje:   .PDF 580kb Mirko Vuković


9. rujna 2010. g.

Zagreb, Hrvatski zavod za norme


"ISO/HZN radionica o društvenoj odgovornosti"

U Zagrebu 9. i 10 rujna održana je Nacionalna radionica o društvenoj odgovornosti.

Organizatori su bili:
Međunarodna organizacija za normizaciju
Hrvatski zavod za norme

Sponzor je bila:
Swedish International Development Cooperative Agency – SIDA

Hrvatski predavači, čije prezentaciju su niže prikazane, bili su:
Lino Fučić, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Bronislav Dugi, ABB d.o.o.
Ines Loknar Mijatović, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava
Zdenko Franić, Institut za medicinska istraživanja
Mirjana Matešić, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
Ilija Rkman, “Potrošač” – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača
Biljana Tanatarec, Doron Net d.o.o

Normu ISO 26000, Guidance on social responsibility (Upute o društvenoj odgovornosti) svečano je objavio ISO 1. studenog 2010.

Izlaganja:

Ilija Rkman   Zdenko Franić   Lino Fučić    Mirjana Matešić   Ines Loknar Mijatović   Biljana Tanatarec   Bronislav Dugi


20. svibnja 2010. g.

Podgora, Hrvatski jezik – od politički nepriznatoga jezika do jednoga od službenih jezika Europske unije


"BITKA ZA KRATICU: KAKO JE scr POSTAO hrv"

 

izlaganje - mr. sc. Snježana Zima, dipl. ing.

 


PowerPoint prezentacija

 


7. studenoga, 2005. g.

Zagreb, Hrvatska gospodarska komora – ISO FORUM


"HRVATSKI ZAVOD ZA NORME – HRVATSKO NACIONALNO NORMIRNO TIJELO "

 

izlaganje - mr. sc. Snježana Zima, dipl. ing., privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za norme

 


PowerPoint prezentacija

 


21. listopada, 2005. g.

 


Mošćenička Draga, Hrvatska obrtnička komora


"Uloga Hrvatskog zavoda za norme u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji"

 

izlaganje - Ljerka Flegar, dipl. ing., voditeljica Odsjeka za tehničku pripremu norma
 


PowerPoint prezentacija